VÝPOČET POVRCHU, POVRCHU PLÁŠTĚ, OBJEMU, POVRCHOVÝCH PŘÍČEK, VÝŠKY A DÉLEK STRAN ČTYRBOKÉHO KOMOLÉHO JEHLANU ZE VZTAHŮ:

TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu čtyřbokého jehlanu, můžete ji dopočítat ze vztahů pro obdélník nebo lichoběžník


Zadejte jakýchkoliv pět veličin a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Délka strany spodní podstavy a1 =
Délka strany spodní podstavy b1 =
Délka strany horní podstavy a2 =
Délka strany horní podstavy b2 =
Výška jehlanu h =
Výška na stranu a ha =
Výška na stranu b hb =
Povrch jehlanu S = 2
Povrch pláště jehlanu Sp = 2
Objem jehlanu V = 3
a1
b1
a2
b2
h
ha
hb
S
2
Sp
2
V
3pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa