VÝPOČET OBSAHU, OBVODU, STRAN, ÚHLŮ, VÝŠKY, ÚHLOPŘÍČEK A STŘEDNÍ PŘÍČKY LICHOBĚŽNÍKU ZE VZTAHŮ:Zadejte jakékoliv čtyři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Délka strany lichoběžníku a =
Délka strany lichoběžníku b =
Délka strany lichoběžníku c =
Délka strany trojůhelníku d =
Uhel α = °
Uhel β = °
Výška lichoběžníku h h =
Střední příčka lichoběžníku p =
Úhlopříčka u1 =
Úhlopříčka u2 =
Obsah lichoběžníku S = 2
Obvod lichoběžníku O =
 a
 b
 c
 d
α
°
β
°
 h
 p
 u1
 u2
 S
2
 Opozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa