VÝPOČET OBSAHU, OBVODU ,STRAN ,DÉLKY ÚHLOPŘÍČKY A POLMĚRU KRUŽNICE OPSANÉ OBDÉLNÍKU ZE VZTAHŮ:
Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Délka strany obdélníku a =
Délka strany obdélníku b =
Délka úhlopříčky obdélníku u =
Poloměr kružnice obdélníku opsaná R =
Obsah obdélníku S = 2
Obvod obdélníku O =
a
b
u
R
S
2
Opozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa