VÝPOČET POVRCHU, POVRCHU PLÁŠTĚ, OBJEMU, POVRCHOVÉ PŘÍČKY, VÝŠKY A DÉLEK STRAN ČTYRBOKÉHO JEHLANU ZE VZTAHŮ:
TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu čtyřbokého jehlanu, můžete ji dopočítat ze vztahů pro obdélník nebo pravoúhlý trojúhelník


Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Délka strany a =
Délka strany podstavy b =
Výška jehlanu h =
Váška na stranu a ha =
Výška na stranu b hb =
Povrch jehlanu S = 2
Povrch pláště jehlanu Sp = 2
Objem jehlanu V = 3
a
b
h
ha
hb
S
2
Sp
2
V
3pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa