VÝPOČET OBSAHU, OBVODU, STRAN, ÚHLŮ, VÝŠKY PRAVOÚHLÉHO TROJÚHELNÍKU A POLOMĚRU KRUŽNIC TROJÚHELNÍKU VEPSANÉ A OPSANÉ ZE VZTAHŮ:Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Délka strany trojúhelníku a =
Délka strany trojúhelníku b =
Délka strany trojúhelníku c =
Uhel α = °
Uhel β = °
Výška trojúhelníku na stranu c hc =
Poloměr kružnice trojúhel. vepsaná r =
Poloměr kružnice trojúhel. opsaná R =
Obsah trojúhelníku S = 2
Obvod trojúhelníku O =
 a
 b
 c
α
°
β
°
 hc
 r
 R
 S
2
 Opozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa