VÝPOČET ZRYCHLENI, RYCHLOSTI A ČASU ZE VZTAHU:
Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Zrychlení a = /
Rychlost v = /
Čas t =
 a
 v
 tpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa