VÝPOČET RYCHLOSTI, ČASU A VÝŠKY VOLNÉHO PÁDU ZE VZTAHU:
Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Rychlost v = /
Tíhové zrychlení g = /
Čas t =
Výška h =
 v
 g
  t
  hpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa