VÝPOČET TLAKU, SÍLY A PLOCHY ZE VZTAHU:

TIP: plochu S lze snadno dopočítat např ze vztahu pro Kruh


Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Tlak p = /
Síla F =
Plocha S =
 p
 F
 Spozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa