VÝPOČET PLOCH (PRŮŘEZŮ) A RYCHLOSTÍ PROUDĚNÍ PODLE ROVNICE KONTINUITY ZE VZTAHU:

pro potrubí kruhového průřezu platí také:
TIP: plochu S lze snadno dopočítat např ze vztahu pro Kruh


Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Průřez 1. trubice S1 =
Rychlost v 1. trubici v1 = /
Průřez 2. trubice S2 =
Rychlost v 2. trubici v2 = /
 S1
 v1
 S2
 v2pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa