VÝPOČET OBVODOVÉ RYCHLOSTI,ÚHLOVÉ RYCHLOSTI A POLOMĚRU ZE VZTAHU:


Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Obvodová rychlost v = /
Úhlová rychlost ω = /
poloměr r =
 v
 ω
  rpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa