VÝPOČET ÚHLOVÉ RYCHLOST, ÚHLU A ČASU ZE VZTAHU:
Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Úhlová rychlost ω = /
Úhel φ =
Čas t =
ω
φ
tpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa