VÝPOČET MECHANICKÉHO VÝKONU, PRÁCE A ČASU ZE VZTAHU:
Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Výkon P =
Práce W =
Čas t =
 P
 W
 tpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa