VÝPOČET MECHANICKÉ PRÁCE, SÍLY A DRÁHY ZE VZTAHU:
Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Práce W =
Síla F =
Dráha s =
Uhel α = °
 w
 F
  s
αpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa