VÝPOČET POVRCHU, POVRCHU PLÁŠTĚ, OBJEMU, POVRCHOVÉ PŘÍČKY, VÝŠKY A PRŮMĚRŮ PODSTAV ROTAČNÍHO KOMOLÉHO KUŽELE ZE VZTAHŮ:
TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu rotačního komolého kužele, můžete ji dopočítat ze vztahů pro kruh


Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Průměr spodní podstavy D =
Průměr horní podstavy d =
Výška kužele h =
Povrchová přímka p =
Povrch komolého kužele S = 2
Povrch pláště komol. kužele Sp = 2
Objem komolého kužele V = 3
D
d
h
p
S
2
Sp
2
V
3pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa