VÝPOČET POVRCHU, POVRCHU PLÁŠTĚ, OBJEMU, POVRCHOVÉ PŘÍČKY, VÝŠKY A PRŮMĚRU PODSTAVY ROTAČNÍHO KUŽELE ZE VZTAHŮ:

TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu rotačního kužele, můžete ji dopočítat ze vztahů pro kruh


Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Průměr podstavy d =
Výška kužele h =
Povrchová přímka p =
Povrch kužele S = 2
Povrch pláště kužele Sp = 2
Objem kužele V = 3
d
h
p
S
2
Sp
2
V
3pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa