VÝPOČET POVRCHU, POVRCHU PLÁŠTĚ, OBJEMU, POVRCHOVÉ PŘÍČKY, VÝŠKY, DÉLEK STRAN, POČET STRAN A POLOMĚRU PODSTAV PRAVIDELNÉHO VÍCEBOKÉHO KOMOLÉHO JEHLANU ZE VZTAHŮ:

TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu pravidelného vícebokého komolého jehlanu, můžete ji dopočítat ze vztahů pro pravidelný mnohoúhelník nebo lichoběžník


Zadejte jakékoliv čtyři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Délka strany a =
Délka strany b =
Počet stran n =
Výška jehlanu h =
Výška na stranu a ha =
Poloměr opsané kružnice r1 =
Poloměr opsané kružnice r2 =
Povrch komolého jehlanu S = 2
Povrch pláště komolého jehlanu Sp = 2
Objem komolého jehlanu V = 3
a
b
n
h
ha
r1
r2
S
2
Sp
2
V
3pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa