VÝPOČET POVRCHU, POVRCHU PLÁŠTĚ, OBJEMU, POVRCHOVÉ PŘÍČKY, VÝŠKY, DÉLEK STRAN, POČET STRAN A POLOMĚRU PODSTAVY PRAVIDELNÉHO VÍCEBOKÉHO JEHLANU ZE VZTAHŮ:

TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu pravidelného vícebokého jehlanu, můžete ji dopočítat ze vztahů pro pravidelný mnohoúhelník nebo pravoúhlý trojúhelník


Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Délka strany a =
Počet stran n =
Výška jehlanu h =
Výška na stranu a ha =
Poloměr opsané kružnice r =
Povrch jehlanu S = 2
Povrch pláště jehlanu Sp = 2
Objem jehlanu V = 3
a
n
h
ha
r
S
2
Sp
2
V
3pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa