VÝPOČET POVRCHU, POVRCHU PLÁŠTĚ, OBJEMU, STRAN, VÝŠKY A VÝŠKY PODSTAVY TROJBOKÉHO HRANOLU ZE VZTAHŮ:
TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu hranolu můžete ji dopočítat ze vztahů pro obecný trojuhelník


Zadejte jakéchkoliv čtyři veličiny a zvolte všechny jednotky
(pro práci pouze s výpočtem objemu zvolte libovolné tři veličiny ze vztahu)
VÝSLEDKY
Délka nejdelší strany podstavy a =
Délka strany podstavy b =
Délka strany podstavy c =
Výška podstavy na stranu a ha =
Výška hranolu h =
Povrch hranolu S = 2
Povrch pláště hranolu Sp = 2
Objem hranolu V = 3
 a
 b
 c
 ha
 h
 S
2
 Sp
2
 V
3pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa