VÝPOČET OBSAHU, POVRCHU, POVRCHU PLÁŠTĚ, STRAN A PROSTOROVÉ ÚHLOPŘÍČKY KOLMÉHO ČTYŘBOKÉHO HRANOLU ( KVÁDRU ) ZE VZTAHŮ:
TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu kvádru můžete ji dopočítat ze vztahů pro Obdélník


Zadejte jakoukéliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Délka strany hranolu a =
Délka strany hranolu b =
Délka strany hranolu c =
Délka úhlopříčky hranolu u =
Objem hranolu V = 3
Povrch hranolu S = 2
Povrch pláště hranolu Sp = 2
 a
 b
 c
 u
 V
3
 S
2
 Sp
2pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa