VÝPOČET SÍLY, HMOTNOSTI, ÚHLOVÉ RYCHLOSTI A POLOMĚRU OTÁČENÍ ZE VZTAHU:
TIP: Odstředivá síla má stejnou velikost ale opačný směr jako dostředivá síla


Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Dostředivá síla Fd =
Hmotnost m =
Úhlová rychlost ω = /
poloměr r =
 Fd
 m
  ω
 rpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa