VÝPOČET OBSAHU, POVRCHU, STRANY, VÝŠKY A POLOMĚRU KOULE VEPSANÉ A OPSANÉ PRAVIDELNÉHO ČTYŘSTĚNU ZE VZTAHŮ:
TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu pravidelného čtyřstěnu můžete ji dopočítat ze vztahů pro rovnostranny trojúhelník


Zadejte jakoukoliv jednu veličinu a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Délka strany čtyřstěnu a =
Výška čtyřstěnu h =
Poloměr opsané kulové plochy R =
Poloměr vepsané kulové plochy r =
Objem čtyřstěnu V = 3
Povrch čtyřstěnu S = 2
 a
 h
 R
 r
 V
3
 S
2pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa