VÝPOČET OBSAHU, OBVODU, STRANY, VÝŠKY ROVNOSTRANNÉHO TROJÚHELNÍKU A POLOMĚRU KRUŽNIC TROJŮHELNÍKU VEPSANÉ A OPSANÉ ZE VZTAHŮ:Zadejte jakoukoliv jednu veličinu a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Délka strany trojúhelníku a =
Výška trojúhelníku h =
Poloměr kružnice trojúhel. vepsaná r =
Poloměr kružnice trojúhel. opsaná R =
Obsah trojúhelníku S = 2
Obvod trojúhelníku O =
 a
 h
 r
 R
 S
2
 Opozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa