VÝPOČET HMOTNOSTI A RYCHLOSTI ZE VZTAHU:

3. pohybový zákon - zákon akce a reakce

(F1 = -F2)Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Hmotnost m1 =
Hmotnost m2 =
Rychlost v1 = -1
Rychlost v2 = -1
m1
m2
v1
-1
v2
-1pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa