VÝPOČET SÍLY,HMOTNOSTI A ZRYCHLENÍ ZE VZTAHU:

2. pohybový zákon - zákon sílyZadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Síla F =
Hmotnost m =
Zrychlení a = -2
 F
 m
  a
-2pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa