VÝPOČET SETRVAČNOSTI,HMOTNOSTI A RYCHLOSTI ZE VZTAHU:

1. pohybový zákon - zákon setrvačnostiZadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Setrvačnost p = /
Hmotnost m =
Rychlost v = /
 p
 m
  vpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa