VÝPOČET SETRVAČNOSTI,HMOTNOSTI A RYCHLOSTI ZE VZTAHU:

1. pohybový zákon - zákon setrvačnostiZadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Setrvačnost p = -1
Hmotnost m =
Rychlost v = -1
 p
-1
 m
  v
-1pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa