VÝPOČET MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ SEVŘENÉ VÝŠKY NÁSTROJE V KLIKOVÉM LISU:


Zadejte všechny veličiny (jedná se o jednostranný výpočet)

Rozměr mezi stolem a beranem při max zdvihu dole a přestavitelnosti nahoře mm
Maximální možný zdvih lisu mm
Přestavitelnost beranu lisu mm
Požadovaný zdvih beranu lisu mmVÝSLEDKY

Maximální sevřená výška nástroje
mm
Minimální sevřená výška nástroje
mm

pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa