VYČÍSLENÍ TOLERANČNÍHO POLE - TOLEROVANÉHO ULOŽENÍ

TIP: výpočet mimo jiné vyčísluje jednotlivá toleranční pole


Zadejte jmenovitý rozměr a zvolte hodnotu základní úchylky a stupen přesnosti DÍRY / hřídele
Jmenovitý rozměr /VÝSLEDKY

 Zadání
/
  Maximální rozměr díry
mm
 Minimální rozměr díry
mm
 Maximální rozměr hřídele
mm
 Minimální rozměr hřídele
mm
 Maximální vůle
mm
 Minimální vůle
mm
 Maximální přesah
mm
 Minimální přesah
mm
 Typ uložení

pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na čtyři desetinná místa