VÝPOČET SPOTŘEBY BARVY PŘI MALOVÁNÍ MÍSTNOSTI :
Zadejte do zadávací oblasti níže potřebné parametry stěn které potřebujete vymalovat. Stačí zadat výšku stěny a minimálně délku jedné stěny. Pokud zadáte počet dveří (předdefinován je rozměr dveří 80x200cm) nebo i počet a rozměry oken, výpočet je odečte od plochy potřebné k výmalbě. Pokud chcete znát i potřebné množstvý barvy pro malovanou plochu, je potřeba zadat vydatnost konkrétní barvy a počet vrstev.


Zadejte potřebné parametry
Výška místnosti: cm
Výmalba včetně stropu:
Počet stěn k výmalbě:
zadejte postupně na sebe navazující délky stěn
Rozměry 1. stěny: cm
Rozměry 2. stěny: cm
Rozměry 3. stěny: cm
Rozměry 4. stěny: cm
Počet dveří ve stěnách k výmalbě:
Počet oken ve stěnách k výmalbě:
Rozměry 1. okna: x cm
Rozměry 2. okna: x cm
Rozměry 3. okna: x cm
Rozměry 4. okna: x cm
Počet vrstev výmalby:
Vydatnost barvy: m2/kg
VÝSLEDKY
 Celková plocha pro výmalbu
 Potřebné množstvý barvypozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa