VÝPOČET SPOTŘEBY PALIVA,CENY NA KM,CENY PALIVA, UJETÉ VZDALENOSTI


Zadejte jakékoliv dvě veličiny z políček - spotřeba, ujetá vzdálenost a spotřebované palivo, nebo jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky

Spotřeba = Litrů /
Ujetá vzdálenost =
Spotřebované palivo = Litrů
Cena paliva = Kč / Litr
Cena za spotrebované palivo = Kč 
Cena za 1km =VÝSLEDKY

Spotřeba paliva
Litrů /
Ujetá vzdálenost
Spotřebované palivo
Litrů
Cena paliva
Kč/litr
Cena za spotřebované palivo
Cena za 1km

pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa