VÝPOČET VELIKOSTI SIL A VZDÁLENOSTI TAK ABY NASTALA ROVNOVÁHA NA PÁCE ZE VZTAHU:Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Síla F1 =
Síla F2 =
Vzdálenost l1 =
Vzdálenost l2 =
F1
F2
l1
l2pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa