PRÁCE S PROCENTY


Nejčastější příklady užití procent - zadávejte do kolonek podle písmen:

TIP 1: kolik je "X" % ze "Z" - výsledek je Y
TIP 2: "Y" je kolik % ze "Z" - výsledek je X
TIP 3: "Y" je "X" % z čeho   - výsledek je Z
TIP 4: jaká je sleva na zboží pokud cena před "X" % slevou byla "Z" - výsledek je Y


Zadejte jakékoliv dvě veličiny
VÝSLEDKY
základ (100%) z = hodnota
Procentová část y = hodnota
Procentuelní díl x = % (procent)
 z
 y
 x
%pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa