KONTROLA PRAVÉHO ÚHLU V PRAXI VYCHÁZEJÍCÍ Z PYTHAGOROVY VĚTY :
Zadejte jakékoliv dvě délky stran. Výpočet spočítá, jakou délku musí mít třetí strana, aby strany "a" a "b" svíraly úhel 90°


Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Délka strany a =
Délka strany b =
Délka strany x =
 a
 b
 xpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa