VÝPOČET RYCHLOSTI PROUDĚNÍ, VÝŠKY HLADINY A TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ V PITOTOVĚ TRUBICI ZE VZTAHU:


Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Rychlost proudění v = /
Výška hladin h =
Tíhové zrychlení g = / 2
 v
 h
 gpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa