GENERÁTOR NÁHODNÝCH ČÍSEL :
Toto je genrátor náhodných čísel. Zadejte rozsah generovaných číslic od do včetně a počet čísel které mají být generovány. V případě potřeby generovaní desetinných čísel stačí zaškrtnout kontrolní políčko.Zadejte potřebné parametry
Rozsah: od do
Počet generovaných čísel:
Desetinná čísla:
VÝSLEDKYpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa