VÝPOČET OBSAHU, OBVODU, STRAN, ÚHLOPŘÍČEK, ÚHLU A VÝŠKY KOSODÉLNÍKU, ROVNOBĚŽNÍKU ZE VZTAHŮ:
Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Délka strany kosodélníku a =
Délka strany kosodélníku b =
Výška kosodélníku h =
Délka úhlopříčky kosodélníku u1 =
Délka úhlopříčky kosodélníku u2 =
Uhel α = °
Obsah kosodélníku S = 2
Obvod kosodélníku O =
a
b
h
u1
u2
α
°
S
2
Opozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa