VÝPOČET OBSAHU, OBVODU, STRANY, ÚHLOPŘÍČEK, ÚHLU, VÝŠKY A KRUŽNICE VEPSANÉ KOSOČTVERCI ZE VZTAHŮ:Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Délka strany kosočtverce a =
výška kosočtverce h =
Délka úhlopříčky kosočtverce u1 =
Délka úhlopříčky kosočtverce u2 =
Poloměr kružnice kosočtverci vepsaná r =
Uhel α = °
Obsah kosočtverce S = 2
Obvod kosočtverce O =
a
h
u1
u2
r
α
°
S
2
Opozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa