PŘEVOD JEDNOTEK VÝKONU:

Jednotky SI
Jednotky US-UK
mW - miliwatt
W - watt (zákl. jednotka SI)
kW - kilowatt
MW - megawatt
GW - gigawatt
TW - terawatt
J/(čas) - Joule za jednotku času
eV/(čas) - elektronvolt za jed. času
kp m/(čas) - kilopondmetr za jed. času
kcal/(čas) - kilokalorie za jednotku času
BTU/(čas) - BTU za jednotku času
HP - horse power, koňská síla
k - hourse, kůň
ftlbf/(čas) - foot pound-force za jed. času
ftpdl/(čas) - foot poundal za jed. času
erg/(čas) - erg za jednotku času
sn m/(čas) - stenmetr za jed. času
TIP: hodnotu pro převod je možné zadat i jako zlomek např.: 1/2 nebo složený tvar číslo a zlomek např.: 2(mezera)1/2

/ PŘEVÉST NA: /