PŘEVOD JEDNOTEK TLAKU:

Jednotky SI
Jednotky US-UK
mPa - milipascal
Pa - pascal (zákl. jednotka SI)
hPa - hektopascal
kPa - kilopascal
MPa - megapascal
GPa - gigapascal
atm - fyzikální atmosféra
at - technická atmosféra
bar - bar
mbar - milibar
mm H2O - milimetr vodního sloupce
mm Hg - milimetr rtuťového sloupce
kg/(plocha)2 - kilogram na plochu
kp/(plocha)2 - kilopond na plochu
Torr - torr
ba - barye
pz - pieza
psi (lbf/in2) - pound-weight per square inch,
                     tíhová libra na čtverečný palec
in H2O - inch of water, palec vodního sloupce
ft H2O - foot of water, stopa vodního sloupce
in Hg - inch of mercury, palec rtuťového sloupce
ozf/(area)2 - ounce-force per area, silová unce na plochu
lbf/(area)2 - pound-weight per area, tíhová libra na plochu
ltn/(area)2 - long ton per area, dlouhá tuna na plochu
shtn/(area)2 - short ton per area, krátká tuna na plochu
TIP: hodnotu pro převod je možné zadat i jako zlomek např.: 1/2 nebo složený tvar číslo a zlomek např.: 2(mezera)1/2

/ PŘEVÉST NA: /