PŘEVOD JEDNOTEK OBJEMU:

Jednotky SI (metrické)
Jednotky US-UK (anglo-americké)
mm3 - milimetr krychlový
cm3 - centimetr krychlový
dm3 - decimetr krychlový
m3 - metr krychlový (základní jednotka SI)
km3 - kilometr krychlový
ml - mililitr
cl - centilitr
dl - decilitr
l - litr
hl - hektolitr
cu in - cubic inch (krychlový palec)
cu ft - cubic foot (krychlová stopa)
cu yd - cubic yard (krychlová yard)
cu mi - cubic míle (krychlová míle)
fl dr - fluid dram
fl oz - fluid ounce
gi - gill
pt - pint
bl - barel
gal - galon
qt - quart
TIP: hodnotu pro převod je možné zadat i jako zlomek např.: 1/2 nebo složený tvar číslo a zlomek např.: 2(mezera)1/2

PŘEVÉST NA: