PŘEVOD JEDNOTEK HMOTNOSTI - SÍLY:

Jednotky SI (metrické)
Jednotky US-UK (anglo-americké)
Hmotnost
u - atomová hmotnostní jednotka
ct - metrický karát
mg - miligram
cg - centigram
dkg - dekagram
g - gram
kg - kilogram (základní jednotka SI)
q - metrický cent
t - tuna (megagram)

Síla
mN - milinewton
cN - centinewton
dN - decinewton
N - newton
daN - dekanewton
kN - kilonewton
kp - kilopond
dyn - dyn
sn - sten
Hmotnost
gr - grain (zrno)
dm - dram
oz - ounce (unce)
lb - pound (libra)
qr - quarter (čtvrtka)
ctl - cental
cwt - hundredweight
tn - ton (tuna)
st - stone (kámen)
s ap - scruple (špetka)
dwt - pennyweight

Síla
pdl - poundal
lbf - pound-force
grf - grain-force
ozf - ounce-force
TIP: hodnotu pro převod je možné zadat i jako zlomek např.: 1/2 nebo složený tvar číslo a zlomek např.: 2(mezera)1/2

PŘEVÉST NA: