VÝPOČET HYDROSTATICKÉHO TLAKU, VÝŠKY HLADINY, HUSTOTY A TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ ZE VZTAHU:


Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Hydrostat. tlak p = /
Výška hladiny h =
Hustota ρ = /
Tíhové zrychlení g = / 2
 p
 h
 ρ
 gpozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa