VÝPOČET POVRCHU, POVRCHU PLÁŠTĚ, OBJEMU, DÉLKY STRANY, POČTU STRAN A VÝŠKY PRAVIDELNÉHO VÍCEBOKÉHO HRANOLU ZE VZTAHŮ:
TIP: pokud máte zadanou jinou veličinu k výpočtu hranolu, můžete ji dopočítat ze vztahů pro pravidelný mnohouhelník


Zadejte jakékoliv tři veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Délka strany podstavy a =
Počet stran hranolu n =
Výška hranolu h =
Povrch hranolu S = 2
Povrch pláště hranolu Sp = 2
Objem hranolu V = 3
 a
 n
 h
 S
2
 Sp
2
 V
3pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa