VÝPOČET OBSAHU, OBVODU A DÉLEK POLOOS ELIPSY ZE VZTAHŮ:Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Délka poloosy elipsy a =
Délka poloosy elipsy b =
Obsah elipsy S = 2
Přibližný obvod elipsy O =
 a
b
S
2
Opozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa