VÝPOČET OBSAHU, OBVODU, STRANY, ÚHLOPŘÍČKY ČTVERCE A POLOMĚRU KRUŽNIC ČTVERCI VEPSANÉ A OPSANÉ ZE VZTAHŮ:
Zadejte jakoukoliv jednu veličinu a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Délka strany čtverce a =
Délka úhlopříčky čtverce u =
Poloměr kružnice čtverci vepsaná r =
Poloměr kružnice čtverci opsaná R =
Obsah čtverce S = 2
Obvod čtverce O =
 a
 u
 r
 R
 S
2
 Opozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa