ARITMETICKÝ PRŮMĚR


TIP: výpočet ukáže i součet všech zadaných hodnot


Zadejte jakékoliv hodnoty...
oddělte od sebe klávesou ENTER
VÝSLEDKY
  součet hodnot:
  počet hodnot:
  ARITMETICKÝ PRŮMĚR:


pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa