Vítejte na stránkách DOPOČÍTEJ.CZ

Stránky se zabývají jednoduchými výpočty všeho druhu. Zaměřují se na širokou veřejnost od dítek školou povinných, pro které mohou plnit funkcí kontrolních výpočtů domácích úkolů, až po ty, co jsou ze školy dlouho pryč a potřebují si jednoduše "něco spočítat".

Výpočty umí dopočítávat různé neznámé z uvedených vztahů viz sekce JAK TO FUNGUJE, kde najdete jednoduchý návod funkčnosti výpočtů.

Tyto stránky programovali přece jen lidé, tudíž se může stát, že nějaký vypočet nepoběží správně, nebo prostě něco nebude fungovat. V tomto případě budeme velice rádi za zpětnou vazbu v sekci KONTAKT, abychom případné nedostatky mohli odstranit a zajistili tak bezproblémový chod stránek.

Stránky se neustále rozšiřují, o přidaných výpočtech budeme informavat v sekci NOVINKY pod tímto textem.

Začněte kliknutím na vybranou kategorii v horní liště.
NOVINKY


01.05.2022 - Přidán výpočet Kinematika harmonického kmitavého pohybu v kategorii Fyzika
11.02.2021 - Přidán výpočet Odporové síly v kategorii Fyzika
09.02.2021 - Přidán výpočet Prandtlovy trubice v kategorii Fyzika
06.02.2021 - Přidán výpočet Pitotovy trubice v kategorii Fyzika
03.01.2021 - Přidán výpočet Bernoulliho rovnice v kategorii Fyzika
13.11.2020 - Přidán výpočet Rovnice kontinuity v kategorii Fyzika
06.11.2020 - Přidán výpočet Archimedův zákon v kategorii Fyzika
04.11.2020 - Přidán výpočet Pascalův zákon v kategorii Fyzika
20.10.2020 - Přidán výpočet Hydrostatické síly v kategorii Fyzika
08.10.2020 - Přidán výpočet Hydrostatického tlaku v kategorii Fyzika
08.10.2020 - Přidán výpočet Tlaku v kategorii Fyzika
10.09.2020 - Přidán výpočet Rovnováha - dvojice sil v kategorii Fyzika
19.06.2020 - Přidán výpočet Náhodná čísla v kategorii Ze života
09.06.2020 - Přidán výpočet Spotřeby barvy v kategorii Ze života
26.05.2020 - Do pravého horního rohu přidáno vyhledávání na webu
09.05.2020 - Přidán výpočet Aritmetického průměru
09.05.2020 - Přidán převod jednotek Teploty
07.05.2020 - Přidán převod jednotek Průtoku
06.05.2020 - Přidán převod jednotek Hustoty
03.05.2020 - Přidán převod jednotek Výkonu
30.04.2020 - Přidán převod jednotek Práce a energie
07.01.2020 - Přidán převod jednotek Tlaku
04.05.2019 - Přepracovány převody jednotek
22.03.2019 - Přidány výpočty Vrh svislý vzhůru , Vrh vodorovný a Vrh šikmý v kategorii Fyzika
16.03.2019 - Přidán výpočet Rotační válcové trubice v kategorii Geometrie
10.03.2019 - Přidán výpočet Výseče mezikruží v kategorii Geometrie
07.03.2019 - Přidán výpočet Mezikruží v kategorii Geometrie
16.01.2019 - Přidáno vyčíslení Tolerančního pole - tolerovaného uložení v kategorii Strojírenství
01.05.2018 - Přidán výpočet procent v kategorii matematika
29.04.2018 - Upraven výpočet Střižné síly v kategorii Strojírenství
27.04.2018 - Upraveny výpočty v kategorii Fyzika
14.04.2018 - Přidán výpočet Pravého úhlu v kategorii Ze života
13.04.2018 - Výpočty objemových těles v kategorii geometrie nově pracují s povrchem pláště tělesa.
27.03.2018 - Přidán výpočet Toru (anuloidu) v kategorii geometrie
26.03.2018 - Přidán výpočet Pravidelného čtyřstěnu v kategorii geometrie
22.03.2018 - Přidán výpočet Elipsy v kategorii geometrie
16.03.2018 - Přidán výpočet Pravidelného vícebokého komolého jehlanu v kategorii geometrie
11.03.2018 - Přidán výpočet Pravidelného vícebokého jehlanu v kategorii geometrie
08.03.2018 - Přidán výpočet kulové vrstvy v kategorii geometrie
02.03.2018 - Přidán výpočet komolého čtyřbokého jehlanu v kategorii geometrie
23.02.2018 - Přidán výpočet komolého rotačního kužele v kategorii geometrie
18.02.2018 - Přidán výpočet Čtyřbokého jehlanu v kategorii geometrie
17.02.2018 - Přidán výpočet Rotačního kužele v kategorii geometrie
16.02.2018 - Přidán výpočet Vícebokého pravidelného hranolu v kategorii geometrie
08.02.2018 - Přidán výpočet Trojbokého hranolu v kategorii geometrie
10.10.2017 - Přidán výpočet kulové výseče v kategorii geometrie
17.06.2016 - Přidán výpočet kulové úseče v kategorii geometrie
05.06.2016 - Přidán výpočet mnohoúhelnníku pravoúhlého v kategorii geometrie
01.06.2016 - Přidán výpočet lichoběžníku v kategorii geometrie
23.05.2016 - Přidán výpočet koule v kategorii geometrie
17.05.2016 - Přidán výpočet válce v kategorii geometrie
08.05.2016 - Přidán výpočet hranolu čtyřbokého v kategorii geometrie
01.05.2016 - Přidán výpočet krychle v kategorii geometrie
24.04.2016 - Přidán výpočet Trojúhelníku obecného v kategorii geometrie
17.04.2016 - Přidán výpočet Trojúhelníku pravoúhlého v kategorii geometrie
08.04.2016 - Přidán výpočet Trojúhelníku rovnoramenného v kategorii geometrie
03.04.2016 - Přidán výpočet Trojúhelníku rovnostranného v kategorii geometrie
28.03.2016 - Přidán výpočet Kruhové výseče v kategorii geometrie
26.03.2016 - Přidán výpočet Kruhové úseče v kategorii geometrie
23.03.2016 - Pro větší přehlednost přepracovány oblasti výsledných hodnot v kategorii geometrie
22.03.2016 - Přidání náčrtu k výpočtu Kruhového oblouku v kategorii geometrie
21.03.2016 - Přidání náčrtu k výpočtu Kružnice v kategorii geometrie
18.03.2016 - Přepracování výpočtu Kosodélníku v kategorii geometrie - výpočet nově pracuje navíc s úhlopříčkami a úhlem kosodélníku. Výpočet je rozšířen o náčrt
10.03.2016 - Přepracování výpočtu Kosočtverce v kategorii geometrie - výpočet nově pracuje navíc s úhlopříčkami,úhlem kosočtverce a poloměrem kružnice kosočtverce vepsané. Výpočet je rozšířen o náčrt
04.03.2016 - Přepracování výpočtu Čtverce v kategorii geometrie - výpočet nově pracuje navíc s úhlopříčkou čtverce a poloměrem kružnic čtverci opsané a vepsané. Výpočet je rozšířen o náčrt
07.03.2016 - Přepracování výpočtu Obdélníku v kategorii geometrie - výpočet nově pracuje navíc s úhlopříčkou obdélníku a poloměrem kružnice obdélníku opsané. Výpočet je rozšířen o náčrt
04.03.2016 - Přepracování výpočtu Čtverce v kategorii geometrie - výpočet nově pracuje navíc s úhlopříčkou čtverce a poloměrem kružnic čtverci opsané a vepsané. Výpočet je rozšířen o náčrt
02.03.2016 - Přidání výpočtu Minimální a maximální sevřené výšky klikového lisu v kategorii strojírenství
01.03.2016 - Přepracována grafika webu
25.02.2016 - Přidání výpočtu střižné síly v kategorii strojírenství
19.02.2016 - Přidání výpočtu spotřeby paliva v kategorii Auto - moto
15.02.2016 - SPUŠTĚNÍ STRÁNEK