PŘEVODY JEDNOTEK:

DÉLKA
=
 


PLOCHA (obsah)
=
 


OBJEM
=
 pozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa